Die Bürgermeister der Stadt Echternach 1797-2011

Die Bürgermeister der Stadt Echternach 1797-2011

Die Bürgermeister der Stadt Echternach 1797-2011

Bourgmestres de la Ville d'Echternach

Bourgmestre Exercice du mandat
DEFER François Antoine 7 ventôse an V (25.2.1797)
HOUTH Pierre 13 germinal an V (2.4.1797)
ZIMMER Dominique, président 19 nivôse an VI (9.1.1798)
ERNSER Guillaume 12 floréal an VI (1.5.1798)
HOUT Nicolas, président 10 floréal an VII (29.4.1799)
HELDENSTEIN François 16 floréal an VII (5.5.1799)
HEILBRUNN Joachim 5 fructidor an VIII (22.8.1800)
HERWEG Jean Baptiste 19 messidor an IX (9.7.1801)
DEFER François Antoine 16 novembre 1808
DONDELINGER Jean Henri 23 novembre 1813
LAEIS Ernest Dominique 15 août 1814
BEVING Jean Charles 27 octobre 1817
ERNSER Guillaume 24 janvier 1818
FOEHR Barthelemi 10 mars 1819
ZIMMER Dominique 9 janvier 1820
DONDELINGER Jean Henri 8 janvier 1821
FOEHR Barthelemi 2 janvier 1822
ZIMMER Dominique janvier 1823
DONDELINGER Jean 14 avril 1824
Henri BALDAUFF Joseph 16 octobre 1828
WITRI Michel 8 novembre 1830
BALDAUFF Joseph 26 août 1839
BRIMMEYR Jean Pierre 8 mars 1843
LEFORT Mathias 29 décembre 1843
KEIFFER Chrysostome 24 avril 1849
BECKER Pierre Dr. 24 décembre 1854
FOEHR Jean Mathias 21 mai 1879
BRIMMEYR Rodolphe 13 juin 1906
GRETSCH Gustave 9 janvier 1915
SCHAAFF Emile 8 janvier 1918
SCHAFFNER Mathias 31 décembre 1924
STOCK Christian 25 août 1941
KILL Joseph 13 juin 1945
SCHAFFNER Robert 31 décembre 1945
ELSEN Gustave 15 septembre 1947
RELLES Joseph 22 mai 1951
SCHAFFNER Robert 28 novembre 1969
DELLERE Gabriel 21 septembre 1979
SCHEUER Jos 15 décembre 1987
SCHAFFNER Mady 8 décembre 1993
MASSARD Jos. A. 27 février 1998
SCHEUER Jos 20 décembre 1999
DIEDERICH Marc 24 novembre 2005
THIRY Théo 29 juillet 2008

Eechternoacher Strossenim:

 • am Bréil – rue de la Chapelle
 • Béerkes – rue de la Montagne
 • Bindergaas – rue des Tonneliers
 • Brekestrooss – rue du Pont
 • Eéngaass – rue du Curé
 • Eéwischt Baach – rue André Duchscher
 • Eéwischthoovelek – rue de l’Hôpital
 • Eischtresch - rue de Luxembourg
 • Eischtrischer Buurchmauer – rue Jean-Pierre Brimmeyr
 • Féelsmillen – près du Grand-Hôtel,Camping officiel
 • Fulpert – porte St. Willibrord
 • Gebaakenen Hoof - beim Moart
 • Geesbreck - direction Löschenhaus
 • Haal – rue de la Gare
 • hanner der Baach – rue du Haut Ruisseau
 • Hoanegééschen – rue C. M. Spoo
 • Hollewée – rue de Ermesinde
 • Hoork – rue Grégoire Schouppe
 • Hoovelecker Bréil – rue des Bénédictins
 • Hoynswinkel – rue du Chemin de Fer
 • Joffergangk – passage des Demoiselles
 • Kahlenbéérch - Thull/Osweiler Stroos
 • Klarissinerstroos – rue Ste. Claire
 • Klusteroacht – rue Maximilien
 • Krimergaas – rue des Merciers
 • Moart - place du Marché
 • Naigaass – rue Neuve
 • Oachtergoarden – rue Léopold Durand, rue Fränz Gillen
 • op den Hoartbéerch – rue des Romains
 • op der Landstrooss – route de Luxembourg
 • Roam – rue des Remparts
 • Rusendaal – val des Roses
 • Rutsbongert – rue des Vergers
 • Saack – rue des Tanneurs
 • Sauergaass – rue de la Sûre
 • Schanzstroos – rue des Redoutes
 • Schleksgéeschen – rue Schlick
 • Schullergaass – rue des Ecoliers
 • Sechelgaass – rue de la Faucille
 • Sichengaass – rue des Bons Malades
 • Virmoart – devant le Marché
 • Zockerbéérch (rues des Merciers)